GIẢIBÓNGĐÁMOCA–KẾTNỐIDOANHNGHIỆP–CÚPBÁOBÓNGĐÁ2017DTSvàsứmệnhbảovệvươngmiệntạigiảiMoca-cúpBáoBóngđá2017

Tại giải bóng đá Moca – Kết nối doanh nghiệp – cúp báo Bóng Đá 2017, DTS nằm ở bảng B cùng với FC Toàn Thắng Khương Thượng, FC Lucky Thanh Hà và FC HBG.