Xu Genbao: Wu Lei bảo tôi đừng lo lắng về bóng đá Trung Quốc hiện tại phụ thuộc vào Bandar Bola Terpercaya của anh ấy

Xu Genbao: Wu Lei bảo tôi đừng lo lắng về bóng đá Trung Quốc hiện tại dựa vào anh ấy [Bandar Bola Terpercaya]: Sau khi biết rằng Wu Lei được chẩn đoán, có một nhóm người đặc biệt quan tâm.Họ đã sống cùng với Wu Lei tại căn cứ Chongming năm đó.