bắn súng

bắn súng

Cựu Phó Tư lệnh làm Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng【bắn súng】:Nhiều đại biểu tham dự đại hội thành lập L